O SZKOLENIU

FAKTURY ORAZ FAKTURY KORYGUJĄCE W ŚWIETLE ZMIAN OD 2021 R.

Od 1 stycznia 2021 r., wraz z wejściem w życie tzw. SLIM VAT, wprowadzone zostały nowe przepisy w zakresie rozliczeń podatku VAT, m.in. uproszczenia dotyczące zasad korygowania faktur.

Podczas szkolenia wyjaśnimy, na czym polegają nowe zasady wystawiania faktur oraz faktur korygujących. Przedstawimy zmiany w przepisach, w szczególności te, które mogą budzić Państwa wątpliwości. 

 

Program szkolenia:

I. FAKTURY

1. Obowiązek wystawienia faktur:

a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury?

b) kiedy trzeba wystawić fakturę na żądanie nabywcy?

c) skutki niewystawienia faktury;

d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej lub wadliwej;

e) oznaczenia GTU oraz MPP – jak prawidłowo stosować.

2. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – obowiązek opisu zamówienia lub umowy;

b) kilka zaliczek a prawidłowe fakturowanie;

c) prawidłowa treść faktury zaliczkowej;

d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej;

e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie;

f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.

3. Faktury do paragonów:

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury do paragonu?

b) termin wystawienia faktury do paragonu;

c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy;

d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne;

e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK;

f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK;

g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

4. Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

b) numer faktury uproszczonej;

c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.;

d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.;

e) korygowanie faktur uproszczonych;

f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

5. Faktury w walucie obcej:

a) kiedy faktura jest wystawiona w walucie obcej?

b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?

c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”;

d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku.

6. Faktury zakupu:

a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej?

b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

 

II. FAKTURY KORYGUJĄCE

1. Zasady wystawiania faktur korygujących:

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?

b) kilka faktur korygujących do jednej faktury;

c) faktura korygująca a nota korygująca;

d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.

3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.

4. Faktury korygujące a kurs waluty:

a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym;

b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym;

c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego.

5. Anulowanie faktury:

a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?

b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

 

III. ULGA NA ZŁE DŁUGI – SKUTKI ORZECZENIA TSUE

1. Ograniczenia ulgi na złe długi w polskich przepisach o VAT – w szczególności ograniczenia zakwestionowane przez TSUE:

a) ograniczenie dotyczące statusu nabywcy;

b) ograniczenia czasowe ulgi na złe długi.

2. pływ orzeczenia TSUE na przeszłe okresy rozliczeniowe:

a) korekty deklaracji za przeszłe okresy rozliczeniowe;

b) sprawy zakończone ostateczną decyzją organów podatkowych;

c) sprawy zakończone prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych.

3. Wpływ orzeczenia TSUE na bieżące oraz przyszłe okresy rozliczeniowe:

a) jak stosować ulgę na złe długi w świetle orzeczenia TSUE?

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

249 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

8.03.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  FAKTURY ORAZ FAKTURY KORYGUJĄCE
  W ŚWIETLE ZMIAN
  OD 2021 R.

  Od 1 stycznia 2021 r., wraz z wejściem w życie tzw. SLIM VAT, wprowadzone zostały nowe przepisy w zakresie rozliczeń podatku VAT, m.in. uproszczenia dotyczące zasad korygowania faktur.

  Podczas szkolenia wyjaśnimy, na czym polegają nowe zasady wystawiania faktur oraz faktur korygujących. Przedstawimy zmiany w przepisach, w szczególności te, które mogą budzić Państwa wątpliwości. 

   

  Program szkolenia:

  I. FAKTURY

  1. Obowiązek wystawienia faktur:

  a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury?

  b) kiedy trzeba wystawić fakturę na żądanie nabywcy?

  c) skutki niewystawienia faktury;

  d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej lub wadliwej;

  e) oznaczenia GTU oraz MPP – jak prawidłowo stosować.

  2. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

  a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – obowiązek opisu zamówienia lub umowy;

  b) kilka zaliczek a prawidłowe fakturowanie;

  c) prawidłowa treść faktury zaliczkowej;

  d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej;

  e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie;

  f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.

  3. Faktury do paragonów:

  a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury do paragonu?

  b) termin wystawienia faktury do paragonu;

  c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy;

  d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne;

  e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK;

  f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK;

  g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

  4. Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

  a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

  b) numer faktury uproszczonej;

  c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.;

  d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.;

  e) korygowanie faktur uproszczonych;

  f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

  g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

  h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

  5. Faktury w walucie obcej:

  a) kiedy faktura jest wystawiona w walucie obcej?

  b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?

  c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”;

  d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku.

  6. Faktury zakupu:

  a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej?

  b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

  c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

   

  II. FAKTURY KORYGUJĄCE

  1. Zasady wystawiania faktur korygujących:

  a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?

  b) kilka faktur korygujących do jednej faktury;

  c) faktura korygująca a nota korygująca;

  d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

  e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

  2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.

  3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.

  4. Faktury korygujące a kurs waluty:

  a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym;

  b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym;

  c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego.

  5. Anulowanie faktury:

  a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?

  b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

   

  III. ULGA NA ZŁE DŁUGI – SKUTKI ORZECZENIA TSUE

  1. Ograniczenia ulgi na złe długi w polskich przepisach o VAT – w szczególności ograniczenia zakwestionowane przez TSUE:

  a) ograniczenie dotyczące statusu nabywcy;

  b) ograniczenia czasowe ulgi na złe długi.

  2. pływ orzeczenia TSUE na przeszłe okresy rozliczeniowe:

  a) korekty deklaracji za przeszłe okresy rozliczeniowe;

  b) sprawy zakończone ostateczną decyzją organów podatkowych;

  c) sprawy zakończone prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych.

  3. Wpływ orzeczenia TSUE na bieżące oraz przyszłe okresy rozliczeniowe:

  a) jak stosować ulgę na złe długi w świetle orzeczenia TSUE?

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  249 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  5.02.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!