O SZKOLENIU

Dostawy wewnątrzwspólnotowe i transakcje łańcuchowe

Program szkolenia:

I. Rodzaje transakcji towarowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym

 

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

a) definicja WNT w świetle ustawy o VAT – aspekty transportu oraz statusu nabywcy i odbiorcy,

b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – sytuacje problematyczne,

c) faktura dokumentująca 100% zaliczki na WNT a obowiązek podatkowy,

d) faktury z polskim VAT stanowiące WNT – niewłaściwe rozpoznanie transakcji a konsekwencje podatkowe,

e) czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?

f) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego może nie stanowić WNT?

g) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?

h) nabycie towarów wraz z montażem z innego państwa UE a WNT?

i) przemieszczenie własnych towarów z oraz do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT i WDT?

j) które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?

k) zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

l) korekty po 1 stycznia 2021 r. WNT dokonanych od rzecz brytyjskich kontrahentów przed BREXITem.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) definicja w świetle ustawy o VAT – aspekty transportu oraz statusu nabywcy i odbiorcy (różnice warunków formalnych pomiędzy WDT a WNT),

b) warunki zastosowania stawki VAT 0%:

– status nabywcy oraz przepisy wymuszające należytą staranność od 2020 roku,

– dokumentowanie WDT wg zasad Rozporządzenia 282/2011,

– dokumentowanie WDT wg zasad określonych przez polską ustawę o VAT,

– objaśnienia Ministra Finansów z grudnia 2020 r. w zakresie dokumentowania WDT.

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

e) dostawa towarów wraz z montażem a WDT,

f) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

g) przemieszczenie materiałów z Polski do innego państwa UE w celu wykonania usługi – czy stanowi nietransakcyjne WDT i WNT w państwie wykonania usługi?

h) korekty po 1 stycznia 2021 r. WDT dokonanych na rzecz brytyjskich kontrahentów przed BREXITem.

3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów – nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

a) nabycia towarów na terytorium Polski od podatnika zagranicznego – odwrotne obciążenie:

– dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

– nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

– nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

– nabycie towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

– kiedy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

– nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – strona zobowiązana do wykazania podatku VAT?

b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

– zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

– właściwe ustalenie momentu dostawy dla celów określenia obowiązku podatkowego.

4. Procedura „call of stock”

a) zasady procedury „call of stock”:

– jak wykorzystać zalety procedury „call of stock”?

– jakie są zagrożenia „call of stock” i jak ich uniknąć?

a) przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT,

b) przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT .

 

II. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe – zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w wewnątrzwspólnotowych transakcjach łańcuchowych od roku 2020

 

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy przy transakcji łańcuchowej – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – rozpoznanie transakcji kluczem do właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na miejsce rozliczenia transakcji.

2. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

a) kraj opodatkowania transakcji – konieczność rejestracji w innych krajach,

b) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT,

c) transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe – czy różnią się od wewnątrzwspólnotowych,

d) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych.

3. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

 

III. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

 

1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów,

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

99 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

17.02.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Dostawy wewnątrzwspólnotowe i transakcje łańcuchowe

  Program szkolenia:

  I. Rodzaje transakcji towarowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym

   

  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

  a) definicja WNT w świetle ustawy o VAT – aspekty transportu oraz statusu nabywcy i odbiorcy,

  b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – sytuacje problematyczne,

  c) faktura dokumentująca 100% zaliczki na WNT a obowiązek podatkowy,

  d) faktury z polskim VAT stanowiące WNT – niewłaściwe rozpoznanie transakcji a konsekwencje podatkowe,

  e) czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?

  f) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego może nie stanowić WNT?

  g) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?

  h) nabycie towarów wraz z montażem z innego państwa UE a WNT?

  i) przemieszczenie własnych towarów z oraz do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT i WDT?

  j) które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?

  k) zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

  l) korekty po 1 stycznia 2021 r. WNT dokonanych od rzecz brytyjskich kontrahentów przed BREXITem.

  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

  a) definicja w świetle ustawy o VAT – aspekty transportu oraz statusu nabywcy i odbiorcy (różnice warunków formalnych pomiędzy WDT a WNT),

  b) warunki zastosowania stawki VAT 0%:

  – status nabywcy oraz przepisy wymuszające należytą staranność od 2020 roku,

  – dokumentowanie WDT wg zasad Rozporządzenia 282/2011,

  – dokumentowanie WDT wg zasad określonych przez polską ustawę o VAT,

  – objaśnienia Ministra Finansów z grudnia 2020 r. w zakresie dokumentowania WDT.

  c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

  d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

  e) dostawa towarów wraz z montażem a WDT,

  f) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

  g) przemieszczenie materiałów z Polski do innego państwa UE w celu wykonania usługi – czy stanowi nietransakcyjne WDT i WNT w państwie wykonania usługi?

  h) korekty po 1 stycznia 2021 r. WDT dokonanych na rzecz brytyjskich kontrahentów przed BREXITem.

  3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów – nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

  a) nabycia towarów na terytorium Polski od podatnika zagranicznego – odwrotne obciążenie:

  – dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

  – nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

  – nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

  – nabycie towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

  – kiedy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

  – nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – strona zobowiązana do wykazania podatku VAT?

  b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

  – zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

  – właściwe ustalenie momentu dostawy dla celów określenia obowiązku podatkowego.

  4. Procedura „call of stock”

  a) zasady procedury „call of stock”:

  – jak wykorzystać zalety procedury „call of stock”?

  – jakie są zagrożenia „call of stock” i jak ich uniknąć?

  a) przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT,

  b) przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT .

   

  II. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe – zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w wewnątrzwspólnotowych transakcjach łańcuchowych od roku 2020

   

  1. Jak rozpoznać miejsce dostawy przy transakcji łańcuchowej – transakcje ruchome i nieruchome:

  a) transakcje ruchome – rozpoznanie transakcji kluczem do właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

  b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na miejsce rozliczenia transakcji.

  2. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

  a) kraj opodatkowania transakcji – konieczność rejestracji w innych krajach,

  b) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT,

  c) transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe – czy różnią się od wewnątrzwspólnotowych,

  d) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych.

  3. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

  a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

  b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

  c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

  d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

  e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

  f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

   

  III. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

   

  1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych:

  a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

  b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

  c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów,

  d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

  2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

  a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?

  b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  99 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  17.02.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!