O SZKOLENIU

Antykryzysowe zmiany w podatkach 2020

W związku z epidemią koronawirusa w najbliższych dnia ma zostać uchwalona specustawa zawierająca szereg zmian w prawie, w tym przepisach podatkowych. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów mają przeciwdziałać negatywnym dla gospodarki skutkom epidemii COVID-19 i stanowią dla podatników szansę na zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną zarówno obecnie istniejące, jak i nowe rozwiązania prawno-podatkowe, które mogą ograniczyć wpływ koronowirusa na sytuację finansową firm.

1. Obecnie istniejące rozwiązania podatkowe:

Wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków i zaliczek na podatki:

 • Omówienie przesłanek uzasadniających składanie wniosku
 • Tryb składania wniosku i zasady rozpoznawania wniosków i tryb ich składania
 • Praktyczne wskazówki
 • Odliczenie straty podatkowej od zaliczki na podatek
 • Rozliczenie w kosztach podatkowych kary umownej i odszkodowania z powodu koronawirusa? Analiza wydawanych interpretacji oraz orzeczeń sądów administracyjnych
 • Zaliczenie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności
 • Ulga na złe długi w PIT/CIT/VAT

2. Zmiany w podatkach dochodowych

 • Wydłużenie terminu na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy
 • Zmiana terminów płatności zaliczek na PIT za marzec i kwiecień
  • Zmiany w uldze na złe długi dla dłużników
  • Zwolnienie uzależnione od spadku przychodów
  • Zmiany dla dłużników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • Uwaga – brak zmian w VAT
 • Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych
  • Zasady informowania fiskusa o zmianie trybu opłacania zaliczek
 • Zmiany z rozliczaniu straty podatkowej
  • Rozliczenie straty za 2020 r. w zeznaniu za 2019 r.
  • Konieczność korekty zeznania w 2021 r. – czy powstaje ryzyko kontroli podatkowej
  • Obniżenie przychodów podstawą rozliczenia straty wstecz
 • Brak PIT i CIT od otrzymanego w 2020 r. wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów
 • Prawo do obniżenia dochodu o darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:
  • Dla jakich podmiotów można dokonać darowizny?
 • Zwolnienie z podatku świadczeń postojowych:
  • Zasady przyznawania zapomogi
 • Zwolnienie z PIT świadczeń na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność jest niezbędna dla funkcjonowania „infrastruktury krytycznej”.
 • Podatek od przychodów z budynków – zmiany terminów płatności:
  • Kto może skorzystać z odroczonego terminu?

3. Zmiany w VAT

 • Przesunięcie terminu wdrożenia nowego JPK_VAT na 1 lipca 2020
  • Omówienie najistotniejszych zmian w JPK
 • Przesunięcie terminu wdrożenia nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca 2020
  • Zmiana matrycy o stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
 • Wiążąca Informacja Stawkowa
  • Zakres ochrony i zasady ubiegania się o WIS

4. Zmiany w ordynacji podatkowej

 • Zawieszenie na wniosek lub z urzędu postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych
  • Jakie warunki muszą być spełnione?
  • Wpływ zawieszenia na przedawnienie zobowiązań podatkowych
  • Zmiany w wydawaniu interpretacji podatkowych
  • Wydłużenie czasu na wydanie interpretacji do 6, a nawet do 9 miesięcy
 • Zawieszenie obowiązku raportowania schematów krajowych
  • Czy dalej trzeba raportować schematy transgraniczne?
  • Terminy zawieszenia
 • Zmiany w przepisach o cenach transferowych
  • Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych dla podatników z przesuniętym rokiem
 • Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

5. Pozostałe zmiany

 • Możliwe zwolnienia od podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców
 • Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek:
  • Warunki skorzystania ze zwolnienia PCC
 • Terminy wypełniania obowiązków m.in. w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Odroczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

PROWADZĄCY

Michał Staniek

czas trwania

4 godziny

cena szkolenia

390 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

FORMULARZ REJESTRACJI

KONTAKT

Masz więcej pytań? 

Napisz do nas!

Lub zadzwoń!

Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

FORMULARZ KONTAKTOWY