O SZKOLENIU

Bezpieczne prowadzenie księgowości

O PUŁAPKACH PRAWNYCH CZYHAJĄCYCH NA KSIĘGOWYCH ORAZ O TYM JAK ICH UNIKAĆ.

Bezpieczne prowadzenie księgowości – o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać.

Zawód księgowego nie jest łatwy, o czym doskonale wie każdy jego przedstawiciel. Już same „tradycyjne” obowiązki księgowego, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych czy sporządzanie deklaracji podatkowych są zadaniami bardzo odpowiedzialnymi.

Dodatkowo, racjonalny ustawodawca nie ułatwia życia przedsiębiorcom nakładając na nich coraz to nowe obowiązki, zarówno na gruncie prawa (RODO, Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy), jak i podatków (m.in. nowe JPK, ceny transferowe, raportowanie w podatku u źródła).

Wobec powyższego pojawiają się oczywiste pytania:

 • Ile z tych nowych zadań powinna/powinien na swoje barki wziąć księgowa/księgowy?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność księgowego, zarówno ta cywilna, jak i karna?
 • Jak chronić swoje interesy?
 • Jak zawrzeć umowę z klientem/pracodawcą?

Odpowiedzi na te pytania, jak i szereg innych, znajdziecie Państwo podczas szkolenia zatytułowanego „Bezpieczne prowadzenie księgowości – o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać”.

W trakcie którego dokonamy m.in. przeglądu przepisów dotyczących odpowiedzialności księgowych za wykonywane przez nich czynności (od prawa cywilnego, przez prawo karne, aż po RODO), ale także podpowiemy jak tej odpowiedzialności uniknąć oraz udzielimy Państwu praktycznych porad jak bezpiecznie prowadzić swoją działalność.

Poniżej szczegółowy program szkolenia:

Moduł I: Obowiązki księgowego oraz biura rachunkowego

a. Zadania biur rachunkowych i księgowych

– umowa o świadczenie usług księgowych – co powinna zawierać?

– jak chronić swoje interesy?

b. Czy księgowa jest od „spraw wszelakich”?

– Jak bezpiecznie rozliczać usługi dodatkowe?

– Czy księgowa ponosi odpowiedzialność za realizację innych zadań niż „księgowanie”?

– zadania wynikające z innych przepisów niż ustawa o rachunkowości

Moduł II: Cywilnoprawna odpowiedzialność księgowego

a. Odpowiedzialność kontraktowa (art. 471 i nast. KC) – na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów z obsługiwanymi podmiotami

b. Odpowiedzialność pracownicza (art. 114 i nast. KP)

c. Regres zobowiązania odszkodowawczego na pracownika (art. 120 § 2);

Moduł III: Prawo karne oraz karno-skarbowe

a. Przesłanki odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej

b. Kiedy księgowy może zostać uznany za (współ)winnego przestępstwa?

c. Sprawstwo polecające jako szczególny rodzaj podstawy odpowiedzialności karno-skarbowej (art. 9 § 3 KKS)

d. Na jakie zachowania księgowy powinien uważać – przykładowe przestępstwa (wykroczenia) skarbowe (Kodeks karny, Kodeks Karny Skarbowy, Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o doradztwie podatkowym)

e. Czynny żal, jako sposób ochrony przed ukaraniem za popełnienie przestępstwa (wykroczenia) skarbowego (art. 16 KKS)

Moduł IV: Obowiązki księgowego na gruncie regulacji o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

a. Księgowy jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o AML

b. Obowiązki wynikające z Ustawy o AML;

c. Odpowiedzialność administracyjna – rozdział 12 ustawy o AML

d. Odpowiedzialność karna – art. 156 oraz art. 157 ustawy o AML i art. 299 § 2 KK

Moduł V: Księgowy jako członek zarządu (CFO)

a. Odpowiedzialność kierownika jednostki w rozumieniu art. 4 ust. 5 UoR;

b. Odpowiedzialność CFO za zobowiązania podatkowe (art. 33b OP, art. 116 OP);

c. Odpowiedzialność CFO za zobowiązania Spółki (art. 299 KSH);

d. Odpowiedzialność CFO za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość (art. 21 ust. 3 oraz art. 373 Prawa upadłościowego).

Moduł VI: Rola biura księgowego w procesie przetwarzania danych osobowych

a. Przetwarzanie danych osobowych i uczestnicy procesów przetwarzania danych (administratorzy, podmioty przetwarzające, odbiorcy, współadministratorzy etc.)

b. Podstawowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych

c. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:

Moduł VII: Księgowa a raportowanie schematów podatkowych

a) Czy księgowa może być promotorem lub wspomagającym?

b) Kiedy księgowa musi raportować schematy podatkowe?

c) Jakie grożą sankcje za nieraportowanie schematów?

PROWADZĄCY

Dr Krzysztof Staniek

Michał Staniek

Wojciech Frankiewicz

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

29.03.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  BEZPIECZNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

  O PUŁAPKACH PRAWNYCH CZYHAJĄCYCH NA KSIĘGOWYCH ORAZ O TYM JAK ICH UNIKAĆ.

  Bezpieczne prowadzenie księgowości – o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać.

  Zawód księgowego nie jest łatwy, o czym doskonale wie każdy jego przedstawiciel. Już same „tradycyjne” obowiązki księgowego, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych czy sporządzanie deklaracji podatkowych są zadaniami bardzo odpowiedzialnymi.

  Dodatkowo, racjonalny ustawodawca nie ułatwia życia przedsiębiorcom nakładając na nich coraz to nowe obowiązki, zarówno na gruncie prawa (RODO, Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy), jak i podatków (m.in. nowe JPK, ceny transferowe, raportowanie w podatku u źródła).

  Wobec powyższego pojawiają się oczywiste pytania;

  • Ile z tych nowych zadań powinna/powinien na swoje barki wziąć księgowa/księgowy?
  • Jak kształtuje się odpowiedzialność księgowego, zarówno ta cywilna, jak i karna?
  • Jak chronić swoje interesy?
  • Jak zawrzeć umowę z klientem/pracodawcą?

  Odpowiedzi na te pytania, jak i szereg innych, znajdziecie Państwo podczas szkolenia zatytułowanego „Bezpieczne prowadzenie księgowości – o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać”

  W trakcie którego dokonamy m.in. przeglądu przepisów dotyczących odpowiedzialności księgowych za wykonywane przez nich czynności (od prawa cywilnego, przez prawo karne, aż po RODO), ale także podpowiemy jak tej odpowiedzialności uniknąć oraz udzielimy Państwu praktycznych porad jak bezpiecznie prowadzić swoją działalność.

  Poniżej szczegółowy program szkolenia:

  I. Moduł I: Obowiązki księgowego oraz biura rachunkowego

  a. Zadania biur rachunkowych i księgowych

  – umowa o świadczenie usług księgowych – co powinna zawierać?

  – jak chronić swoje interesy?

  b. Czy księgowa jest od „spraw wszelakich”?

  – Jak bezpiecznie rozliczać usługi dodatkowe?

  – Czy księgowa ponosi odpowiedzialność za realizację innych zadań niż „księgowanie”?

  – zadania wynikające z innych przepisów niż ustawa o rachunkowości

  II. Moduł II: Cywilnoprawna odpowiedzialność księgowego

  a. Odpowiedzialność kontraktowa (art. 471 i nast. KC) – na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów z obsługiwanymi podmiotami

  b. Odpowiedzialność pracownicza (art. 114 i nast. KP)

  c. Regres zobowiązania odszkodowawczego na pracownika (art. 120 § 2);

  III. Moduł I: Prawo karne oraz karno-skarbowe

  a. Przesłanki odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej

  b. Kiedy księgowy może zostać uznany za (współ)winnego przestępstwa?

  c. Sprawstwo polecające jako szczególny rodzaj podstawy odpowiedzialności karno-skarbowej (art. 9 § 3 KKS)

  d. Na jakie zachowania księgowy powinien uważać – przykładowe przestępstwa (wykroczenia) skarbowe (Kodeks karny, Kodeks Karny Skarbowy, Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o doradztwie podatkowym)

  e. Czynny żal, jako sposób ochrony przed ukaraniem za popełnienie przestępstwa (wykroczenia) skarbowego (art. 16 KKS)

  IV. Moduł III: Obowiązki księgowego na gruncie regulacji o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

  a. Księgowy jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o AML

  b. Obowiązki wynikające z Ustawy o AML;

  c. Odpowiedzialność administracyjna – rozdział 12 ustawy o AML

  d. Odpowiedzialność karna – art. 156 oraz art. 157 ustawy o AML i art. 299 § 2 KK

  V. Moduł IV: Księgowy jako członek zarządu (CFO)

  a. Odpowiedzialność kierownika jednostki w rozumieniu art. 4 ust. 5 UoR;

  b. Odpowiedzialność CFO za zobowiązania podatkowe (art. 33b OP, art. 116 OP);

  c. Odpowiedzialność CFO za zobowiązania Spółki (art. 299 KSH);

  d. Odpowiedzialność CFO za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość (art. 21 ust. 3 oraz art. 373 Prawa upadłościowego).

  VI. Moduł V: Rola biura księgowego w procesie przetwarzania danych osobowych

  a. Przetwarzanie danych osobowych i uczestnicy procesów przetwarzania danych (administratorzy, podmioty przetwarzające, odbiorcy, współadministratorzy etc.)

  b. Podstawowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych

  c. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:

  VII. Moduł VI: Księgowa a raportowanie schematów podatkowych

  a) Czy księgowa może być promotorem lub wspomagającym?

  b) Kiedy księgowa musi raportować schematy podatkowe?

  c) Jakie grożą sankcje za nieraportowanie schematów?

  PROWADZĄCY

  Dr Krzysztof Staniek

  Michał Staniek

  Wojciech Frankiewicz

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  29.03.2021 | 10:00-14:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!