O SZKOLENIU

AML w biurze rachunkowym

W 2021 r. cyklicznie wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Najistotniejszą zmianą wydaje się być rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego (tym samym już nie tylko podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą objęte tą regulacją, lecz także te wykonujące inne czynności księgowe). Nowelizacja zakłada także zwiększenie obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. W 2021 roku szereg biur będzie musiała dostosować się do zmieniających się przepisów, w tym dokonać przeglądu wewnętrznej oceny ryzyka instytucji obowiązanej (m.in. z uwagi na upływ określonego w ustawie 2 letniego terminu na jej aktualizację). Szkolenie jest doskonałą okazją do wypełnienia przez instytucję obowiązaną obowiązku w zakresie systematycznego odświeżania wiedzy w zakresie AML i CFT.

Program szkolenia obejmuje:


 • główne założenia ustawy i dyrektywy o AML, stosowane pojęcia, definicje oraz zasady.
 • omówienie katalogu instytucji obowiązanych oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy o AML (rozszerzenie dotychczasowego katalogu podmiotów zobowiązanych);
 • dotychczasowe i nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
 • czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
 • problematyka związana z wdrażaniem oceny ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa (identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP);
 • nowe obowiązki beneficjentów rzeczywistych;
 • zwiększenie obowiązku notyfikacyjnego instytucji obowiązanych – gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF
 • obowiązki związane z uzyskaniem wpisu do nowo tworzonych rejestrów
 • sankcje związane z prowadzeniem działalności bez uzyskania wpisu do rejestru
 • jakie zmiany w obszarze CRBR wprowadzają nowe przepisy?
 • domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBR – problemy praktyczne
 • kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych.
 • najczęściej popełniane błędy – za co organy wymierzają kary?

PROWADZĄCY

WOJCIECH FRANKIEWICZ

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

16.09.2021 | 10:00-13:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  AML w biurze rachunkowym

  W 2021 r. cyklicznie wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Najistotniejszą zmianą wydaje się być rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego (tym samym już nie tylko podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą objęte tą regulacją, lecz także te wykonujące inne czynności księgowe). Nowelizacja zakłada także zwiększenie obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. W 2021 roku szereg biur będzie musiała dostosować się do zmieniających się przepisów, w tym dokonać przeglądu wewnętrznej oceny ryzyka instytucji obowiązanej (m.in. z uwagi na upływ określonego w ustawie 2 letniego terminu na jej aktualizację). Szkolenie jest doskonałą okazją do wypełnienia przez instytucję obowiązaną obowiązku w zakresie systematycznego odświeżania wiedzy w zakresie AML i CFT.

  Program szkolenia obejmuje:

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • główne założenia ustawy i dyrektywy o AML, stosowane pojęcia, definicje oraz zasady.
  • omówienie katalogu instytucji obowiązanych oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy o AML (rozszerzenie dotychczasowego katalogu podmiotów zobowiązanych);
  • dotychczasowe i nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
  • czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
  • problematyka związana z wdrażaniem oceny ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa (identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP);
  • nowe obowiązki beneficjentów rzeczywistych;
  • zwiększenie obowiązku notyfikacyjnego instytucji obowiązanych – gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF
  • obowiązki związane z uzyskaniem wpisu do nowo tworzonych rejestrów
  • sankcje związane z prowadzeniem działalności bez uzyskania wpisu do rejestru
  • jakie zmiany w obszarze CRBR wprowadzają nowe przepisy?
  • domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBR – problemy praktyczne
  • kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych.
  • najczęściej popełniane błędy – za co organy wymierzają kary?

  PROWADZĄCY

  Wojciech Frankiewicz

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  16.09.2021 | 10:00-13:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!