O SZKOLENIU

Akcja bilans 2020 – CIT i PIT

Szkolenie „Akcja bilans 2020 – CIT i PIT” ma na celu omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych, które znajdą zastosowanie w operacjach podejmowanych w związku z zamknięciem roku podatkowego.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych a także regulacje związane z transgranicznymi rozliczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych, podmiotów powiązanych i podatku u źródła. Ponadto, stawiając czoła wyzwaniom 2020 roku, zaprezentowane zostaną rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w ostatnim czasie, tj. mechanizm podzielonej płatności, biała lista. Omówione zostaną także rozwiązania wprowadzone podczas pandemii na mocy przepisów tzw. tarcz antykryzysowych – zasady rozliczania dofinansowań, z odniesieniem się do aspektów potencjalnej kontroli oraz zmodyfikowane regulacje związane z ulgami podatkowymi. Celem szkolenia jest także zwrócenie uwagi odbiorów ku zmianom w systemie podatkowym na 2021 rok.   

Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzialnych za finanse w firmie.

Program szkolenia:

1. Przychody podatkowe – zasady rozliczania, w tym rozliczanie przychodów na przełomie roku,

a) Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – zasady określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego

b) Rozpoznawanie zaliczek dla celów podatku dochodowego – problematyczne zaliczki w wysokości 100% ceny

c) Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,

d) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej

e) Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia

f) Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników/kontrahentów/współpracowników – zasady rozliczeń

2. Koszty uzyskania przychodów:

a) Moment rozpoznania kosztu podatkowego

b) Dokumentowanie poniesionych wydatków

c) Korekty przychodów i kosztów

d) Koszty bezpośrednie i pośrednie

e) Zasady rozliczania przykładowych kosztów (wynagrodzenia pracownicze, składki zus, kary umowne i odszkodowania, samochody służbowe i ich ubezpieczenia oraz koszty eksploatacji)

f) Reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych – wybrane zagadnienia

3. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych

4. Podatkowe rozliczanie dofinansowań z tarczy antykryzysowej i finansowej

a) Analiza potencjalny obszarów kontroli

b) Zasady zwrotu przyznanych świadczeń

5. Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami

a) Ceny transferowe:

 • Zasady identyfikowania powiązań (także na potrzeby jpk!!!)
 • Zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

b) Podatek u źródła – wybrane regulacje:

 • Przykłady świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła
 • Certyfikaty rezydencji – na co zwracać uwagę
 • Należyta staranność – jak jej dochować

6. Zasygnalizowanie wybranych zmian w CIT/PIT na 2021 rok:

a) Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych

b) Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych,

c) Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej

d) Wprowadzenie nowego modelu opodatkowania spółek kapitałowych – tzw. Estoński CIT

e) Rozliczanie kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów na specjalnych fundusz inwestycyjny

f) Ograniczenie optymalizacji na restrukturyzacjach i amortyzacjach środków trwałych

g) Obowiązek publikowania strategii podatkowych na stronie internetowej

h) Podwyższenie do 2 mln EUR progu przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT

i) Zmiany w cenach transferowych

PROWADZĄCY

MICHAŁ STANIEK

cena szkolenia

99 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

12.02.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Akcja bilans 2020 – CIT i PIT

  Szkolenie „Akcja bilans 2020 – CIT i PIT” ma na celu omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych, które znajdą zastosowanie w operacjach podejmowanych w związku z zamknięciem roku podatkowego.

  Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych a także regulacje związane z transgranicznymi rozliczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych, podmiotów powiązanych i podatku u źródła. Ponadto, stawiając czoła wyzwaniom 2020 roku, zaprezentowane zostaną rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w ostatnim czasie, tj. mechanizm podzielonej płatności, biała lista. Omówione zostaną także rozwiązania wprowadzone podczas pandemii na mocy przepisów tzw. tarcz antykryzysowych – zasady rozliczania dofinansowań, z odniesieniem się do aspektów potencjalnej kontroli oraz zmodyfikowane regulacje związane z ulgami podatkowymi. Celem szkolenia jest także zwrócenie uwagi odbiorów ku zmianom w systemie podatkowym na 2021 rok.   

  Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.

  Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzialnych za finanse w firmie.

  Program szkolenia:

  1. Przychody podatkowe – zasady rozliczania, w tym rozliczanie przychodów na przełomie roku,

  a) Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – zasady określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego

  b) Rozpoznawanie zaliczek dla celów podatku dochodowego – problematyczne zaliczki w wysokości 100% ceny

  c) Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,

  d) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej

  e) Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia

  f) Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników/kontrahentów/współpracowników – zasady rozliczeń

  2. Koszty uzyskania przychodów:

  a) Moment rozpoznania kosztu podatkowego

  b) Dokumentowanie poniesionych wydatków

  c) Korekty przychodów i kosztów

  d) Koszty bezpośrednie i pośrednie

  e) Zasady rozliczania przykładowych kosztów (wynagrodzenia pracownicze, składki zus, kary umowne i odszkodowania, samochody służbowe i ich ubezpieczenia oraz koszty eksploatacji)

  f) Reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych – wybrane zagadnienia

  3. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych

  4. Podatkowe rozliczanie dofinansowań z tarczy antykryzysowej i finansowej

  a) Analiza potencjalny obszarów kontroli

  b) Zasady zwrotu przyznanych świadczeń

  5. Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami

  a) Ceny transferowe:

  • Zasady identyfikowania powiązań (także na potrzeby jpk!!!)
  • Zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

  b) Podatek u źródła – wybrane regulacje:

  • Przykłady świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła
  • Certyfikaty rezydencji – na co zwracać uwagę
  • Należyta staranność – jak jej dochować

  6. Zasygnalizowanie wybranych zmian w CIT/PIT na 2021 rok:

  a) Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych

  b) Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych,

  c) Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej

  d) Wprowadzenie nowego modelu opodatkowania spółek kapitałowych – tzw. Estoński CIT

  e) Rozliczanie kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów na specjalnych fundusz inwestycyjny

  f) Ograniczenie optymalizacji na restrukturyzacjach i amortyzacjach środków trwałych

  g) Obowiązek publikowania strategii podatkowych na stronie internetowej

  h) Podwyższenie do 2 mln EUR progu przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT

  i) Zmiany w cenach transferowych

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ STANIEK

  cena szkolenia

  99 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  12.02.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!